Events Calendar
30 Mai 2022 DYDD LLUN


31 Mai 2022 DYDD MAWRTH


1 Mehefin 2022 DYDD MERCHER


2 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

Bank Holiday (Spring)

3 Mehefin 2022 DYDD GWENER
 

Bank Holiday (Platinum Jubilee)

4 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


5 Mehefin 2022 DYDD SUL


6 Mehefin 2022 DYDD LLUN


7 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

8 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
2.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Penodi Aelodau - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

9 Mehefin 2022 DYDD IAU


10 Mehefin 2022 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

11 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


12 Mehefin 2022 DYDD SUL