Events Calendar
6 Mai 2024 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday

7 Mai 2024 DYDD MAWRTH
9.30 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - to 29th April, Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Ystafell Bwyllgor 1 (Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd) - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

8 Mai 2024 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

9 Mai 2024 DYDD IAU
9.30 yb - 10.30 yb

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Ystafell Y Cadeirydd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau - Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

10.00 yb - 10.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.10 yb - 10.20 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.20 yb - 10.30 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.30 yb - 10.40 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.40 yb - 10.50 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10 Mai 2024 DYDD GWENER


11 Mai 2024 DYDD SADWRN


12 Mai 2024 DYDD SUL


13 Mai 2024 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.30 yb

Cabinet - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

14 Mai 2024 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

15 Mai 2024 DYDD MERCHER
10.30 yb - 1.00 yp

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

16 Mai 2024 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

17 Mai 2024 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

18 Mai 2024 DYDD SADWRN


19 Mai 2024 DYDD SUL