Events Calendar
1 Mai 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl Banc / Bank Holiday - Dechrau Mai / Early May

2 Mai 2023 DYDD MAWRTH


3 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

4 Mai 2023 DYDD IAU


5 Mai 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

6 Mai 2023 DYDD SADWRN


7 Mai 2023 DYDD SUL


8 Mai 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday - Coroni Brenin Siarl III / King Charles III Coronation

9 Mai 2023 DYDD MAWRTH
9.30 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Site Visits, Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

10 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyngor Sir - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

11 Mai 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu

12 Mai 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

13 Mai 2023 DYDD SADWRN


14 Mai 2023 DYDD SUL