Events Calendar
1 Ionawr 2024 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday - Dydd Calan / New Years Day

2 Ionawr 2024 DYDD MAWRTH


3 Ionawr 2024 DYDD MERCHER


4 Ionawr 2024 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

5 Ionawr 2024 DYDD GWENER


6 Ionawr 2024 DYDD SADWRN


7 Ionawr 2024 DYDD SUL


8 Ionawr 2024 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9 Ionawr 2024 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

11.00 yb - 11.15 yb

Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10 Ionawr 2024 DYDD MERCHER


11 Ionawr 2024 DYDD IAU
10.00 yb - 10.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.10 yb - 10.20 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.20 yb - 10.30 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.30 yb - 10.40 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

12 Ionawr 2024 DYDD GWENER
9.45 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Apelau - Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

13 Ionawr 2024 DYDD SADWRN


14 Ionawr 2024 DYDD SUL