Events Calendar
28 Awst 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday - Haf/Summer

29 Awst 2023 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

30 Awst 2023 DYDD MERCHER


31 Awst 2023 DYDD IAU


1 Medi 2023 DYDD GWENER


2 Medi 2023 DYDD SADWRN


3 Medi 2023 DYDD SUL


4 Medi 2023 DYDD LLUN


5 Medi 2023 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

6 Medi 2023 DYDD MERCHER


7 Medi 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

8 Medi 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu - Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

9 Medi 2023 DYDD SADWRN


10 Medi 2023 DYDD SUL


11 Medi 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.30 yb

WEDI EI GANSLO - Cabinet - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

11.30 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

12 Medi 2023 DYDD MAWRTH
9.45 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Apelau - Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

13 Medi 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 3.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Penodi Aelodau

14 Medi 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - Ystafell Bwyllgor 1 (Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd) Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1 JP.

15 Medi 2023 DYDD GWENER


16 Medi 2023 DYDD SADWRN


17 Medi 2023 DYDD SUL


18 Medi 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

Cabinet - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Safonau - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

19 Medi 2023 DYDD MAWRTH
9.00 yb - 9.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9.10 yb - 9.20 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9.20 yb - 9.30 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9.30 yb - 9.40 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9.40 yb - 9.50 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

9.50 yb - 10.00 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

10.00 yb - 10.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.10 yb - 10.30 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

3.00 yp - 3.10 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

3.10 yp - 3.20 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

3.20 yp - 3.30 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

20 Medi 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI SYMUD - Moved to 29th September 2023, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 1.00 yp

RCT, Hybrid, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Chamber, Rhondda Cynon Taf - Rhondda Cynon Taf, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

21 Medi 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Trwyddedu - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

22 Medi 2023 DYDD GWENER
10.30 yb - 12.30 yp

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

23 Medi 2023 DYDD SADWRN


24 Medi 2023 DYDD SUL


25 Medi 2023 DYDD LLUN


26 Medi 2023 DYDD MAWRTH
1.30 yp - 5.30 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

27 Medi 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 3.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

28 Medi 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

3.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

29 Medi 2023 DYDD GWENER
9.00 yb - 10.00 yb

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI SYMUD - Moved to 19th, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

30 Medi 2023 DYDD SADWRN


1 Hydref 2023 DYDD SUL