Events Calendar
30 Awst 2021 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc

31 Awst 2021 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

1 Medi 2021 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

2 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 yb - 11.00 yb

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Diogelu'r Cyhoedd - Rhith-Gyfarfod

3 Medi 2021 DYDD GWENER


4 Medi 2021 DYDD SADWRN


5 Medi 2021 DYDD SUL


6 Medi 2021 DYDD LLUN


7 Medi 2021 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Adnoddau - Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Siambr, Neuadd Y Sir

8 Medi 2021 DYDD MERCHER


9 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 yb

WEDI EI OHIRIO - Re-arranged for 28/09/2021, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Rhith-Gyfarfod

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Tai

10 Medi 2021 DYDD GWENER
10.00 yb - 2.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor - Rhith-Gyfarfod

11 Medi 2021 DYDD SADWRN


12 Medi 2021 DYDD SUL


13 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.30 yb

Cabinet - Rhith-Gyfarfod

14 Medi 2021 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Virtual Meeting

2.00 yp - 4.00 yp

Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor - Rhith-Gyfarfod

15 Medi 2021 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

Cyngor Sir - Rhith-Gyfarfod

2.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Penodi Aelodau - Rhith-Gyfarfod

16 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd - Rhith-Gyfarfod

10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Rhith-Gyfarfod

17 Medi 2021 DYDD GWENER
9.00 yb - 10.00 yb

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Diogelu'r Cyhoedd - Rhith-Gyfarfod

18 Medi 2021 DYDD SADWRN


19 Medi 2021 DYDD SUL


20 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Safonau - Rhith-Gyfarfod

21 Medi 2021 DYDD MAWRTH
9.00 yb - 11.00 yb

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant - Rhith-Gyfarfod

9.45 yb - 5.00 yp

Moved from 8th September, Pwyllgor Apelau - Neuadd y Gwendrath - Drefach

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Gymunedau a Materion Gwledig - Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir

10.00 yb - 5.00 yp

Wedi'i Ganslo - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Virtual Meeting

2.00 yp - 5.00 yp

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Rhith-Gyfarfod

22 Medi 2021 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Rhith-Gyfarfod

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - Rhith-Gyfarfod

23 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Rhith-Gyfarfod

10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Trwyddedu - Rhith-Gyfarfod

10.10 yb - 10.19 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod

10.20 yb - 10.30 yb

WEDI EI OHIRIO - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod

24 Medi 2021 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Rhith-Gyfarfod

25 Medi 2021 DYDD SADWRN


26 Medi 2021 DYDD SUL


27 Medi 2021 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.00 yb

Cabinet - Rhith-Gyfarfod

28 Medi 2021 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

10.00 yb - 2.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Rhith-Gyfarfod

29 Medi 2021 DYDD MERCHER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI'I GANSLO - Is-Bwyllgor Trwyddedu: Virtual Meeting

30 Medi 2021 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Cabinet dros Diogelu'r Cyhoedd

10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio - Rhith-Gyfarfod

1 Hydref 2021 DYDD GWENER


2 Hydref 2021 DYDD SADWRN


3 Hydref 2021 DYDD SUL