Events Calendar
30 Mai 2022 DYDD LLUN


31 Mai 2022 DYDD MAWRTH


1 Mehefin 2022 DYDD MERCHER


2 Mehefin 2022 DYDD IAU
 

Bank Holiday (Spring)

3 Mehefin 2022 DYDD GWENER
 

Bank Holiday (Platinum Jubilee)

4 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


5 Mehefin 2022 DYDD SUL


6 Mehefin 2022 DYDD LLUN


7 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

8 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
2.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Penodi Aelodau - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

9 Mehefin 2022 DYDD IAU


10 Mehefin 2022 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI OHIRIO - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

11 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


12 Mehefin 2022 DYDD SUL


13 Mehefin 2022 DYDD LLUN
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Safonau - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

14 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH


15 Mehefin 2022 DYDD MERCHER


16 Mehefin 2022 DYDD IAU


17 Mehefin 2022 DYDD GWENER


18 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


19 Mehefin 2022 DYDD SUL


20 Mehefin 2022 DYDD LLUN


21 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH


22 Mehefin 2022 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

(Aml Leoliad), Cyngor Sir - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

23 Mehefin 2022 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

24 Mehefin 2022 DYDD GWENER
9.45 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Apelau - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

25 Mehefin 2022 DYDD SADWRN


26 Mehefin 2022 DYDD SUL


27 Mehefin 2022 DYDD LLUN


28 Mehefin 2022 DYDD MAWRTH
2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Rhith-Gyfarfod

29 Mehefin 2022 DYDD MERCHER


30 Mehefin 2022 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

1 Gorffennaf 2022 DYDD GWENER
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2 Gorffennaf 2022 DYDD SADWRN


3 Gorffennaf 2022 DYDD SUL