Events Calendar
1 Mai 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl Banc / Bank Holiday - Dechrau Mai / Early May

2 Mai 2023 DYDD MAWRTH


3 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

4 Mai 2023 DYDD IAU


5 Mai 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

6 Mai 2023 DYDD SADWRN


7 Mai 2023 DYDD SUL


8 Mai 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday - Coroni Brenin Siarl III / King Charles III Coronation

9 Mai 2023 DYDD MAWRTH
9.30 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Site Visits, Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

10 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

11 Mai 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu

12 Mai 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

13 Mai 2023 DYDD SADWRN


14 Mai 2023 DYDD SUL


15 Mai 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.00 yb

Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith - Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

16 Mai 2023 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd

2.00 yp - 4.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

17 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Trwyddedu - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

10.00 yb - 10.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.10 yb - 10.20 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.20 yb - 10.30 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.30 yb - 10.40 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.40 yb - 10.50 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.50 yb - 11.00 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

11.00 yb - 11.10 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

11.10 yb - 11.20 yb

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

2.00 yp - 4.00 yp

Pwyllgor ar y Cyd ERW (wedi'i disodli gan Y Partneriaeth) - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

18 Mai 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

19 Mai 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg

10.30 yb - 1.00 yp

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

20 Mai 2023 DYDD SADWRN


21 Mai 2023 DYDD SUL


22 Mai 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

Cabinet - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

23 Mai 2023 DYDD MAWRTH


24 Mai 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyfafod Blynyddol, Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

25 Mai 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

26 Mai 2023 DYDD GWENER
9.45 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Apelau - Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

27 Mai 2023 DYDD SADWRN


28 Mai 2023 DYDD SUL


29 Mai 2023 DYDD LLUN
 

Gwyl y Banc / Bank Holiday - Y Gwanwyn / Spring

30 Mai 2023 DYDD MAWRTH


31 Mai 2023 DYDD MERCHER


1 Mehefin 2023 DYDD IAU


2 Mehefin 2023 DYDD GWENER


3 Mehefin 2023 DYDD SADWRN


4 Mehefin 2023 DYDD SUL