Events Calendar
26 Rhagfyr 2022 DYDD LLUN
 

Bank Holiday Boxing Day

27 Rhagfyr 2022 DYDD MAWRTH
 

Bank Holiday (Substitute for Christmas Day)

28 Rhagfyr 2022 DYDD MERCHER


29 Rhagfyr 2022 DYDD IAU


30 Rhagfyr 2022 DYDD GWENER


31 Rhagfyr 2022 DYDD SADWRN


1 Ionawr 2023 DYDD SUL


2 Ionawr 2023 DYDD LLUN
 

Bank Holiday (in lieu of New Years Day)

3 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH


4 Ionawr 2023 DYDD MERCHER


5 Ionawr 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

6 Ionawr 2023 DYDD GWENER


7 Ionawr 2023 DYDD SADWRN


8 Ionawr 2023 DYDD SUL


9 Ionawr 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 11.30 yb

Cyllideb Draff, Cabinet - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Trwyddedu - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

11 Ionawr 2023 DYDD MERCHER
9.45 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Apelau - Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

12 Ionawr 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Gartrefi a Dirprwy Arweinydd - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

2.00 yp - 3.30 yp

Bwrdd Pensiwn - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

13 Ionawr 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

14 Ionawr 2023 DYDD SADWRN


15 Ionawr 2023 DYDD SUL


16 Ionawr 2023 DYDD LLUN


17 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 5.00 yp

WEDI EI GANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

18 Ionawr 2023 DYDD MERCHER
2.00 yp - 4.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio

19 Ionawr 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 12.00 yp

Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 5.00 yp

Is-Bwyllgor Trwyddedu A - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

20 Ionawr 2023 DYDD GWENER


21 Ionawr 2023 DYDD SADWRN


22 Ionawr 2023 DYDD SUL


23 Ionawr 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

24 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH
9.00 yb - 9.30 yb

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd

10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Safonau - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

25 Ionawr 2023 DYDD MERCHER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyngor Sir - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

26 Ionawr 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 1.00 yp

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio - Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael

27 Ionawr 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 12.00 yp

WEDI EI GANSLO - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith

10.30 yb - 2.00 yp

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys - Neuadd y Sir, Cyngor Sir Benfro - Hwlffordd, SA61 1TP.

28 Ionawr 2023 DYDD SADWRN


29 Ionawr 2023 DYDD SUL


30 Ionawr 2023 DYDD LLUN
10.00 yb - 12.00 yp

Cabinet - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

2.00 yp - 5.00 yp

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

31 Ionawr 2023 DYDD MAWRTH


1 Chwefror 2023 DYDD MERCHER


2 Chwefror 2023 DYDD IAU
10.00 yb - 5.00 yp

Pwyllgor Cynllunio - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

3 Chwefror 2023 DYDD GWENER
10.00 yb - 1.00 yp

Cyd-Bwyllgor Partneriaeth - Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

4 Chwefror 2023 DYDD SADWRN


5 Chwefror 2023 DYDD SUL