Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Dr. Felicity Healey-Benson 3
Deborah Elias 0
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  0
Cyng. Sean Rees 4
Cyng. Lewis Davies 4
Cyng. Edward Skinner 4
Cyng. Michael Thomas  4
Cyng. Llinos Mai Davies 4
Cyng. Sue Allen 4
Cyng. Mansel Charles 2
Cyng. Glynog Davies 4
Cyng. Jane Tremlett 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 4
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Jean Lewis 3
Vera Kenny 3
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Carys Jones 4
Cyng. Dot Jones 4
Cyng. Liam Bowen 2
Cyng. Kim Broom 4
Rev. Delyth Richards 0
Anthony Enoch 4