Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 8 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans 3
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Glynog Davies 7
Cyng. Linda Evans 7
Cyng. Jane Tremlett 7
Cyng Philip Hughes 4
Cyng. John James 1
Cyng. Alun Lenny 7
Cyng. Darren Price 5
Cyng. Edward Thomas 7
Cyng. Ann Davies 7
Cyng. Aled Vaughan Owen 7
Cyngor Sir, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 2
Cyng. Neil Lewis 4
Cyng. Russell Sparks 5
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  5
Cyng. Michelle Donoghue 5
Cyng. Emyr Rees 5
Cyng. Michael Cranham 5
Cyng. Philip Warlow 5
Cyng. Janet Williams  5
Cyng. Alex Evans 5
Cyng. Nysia Evans 5
Cyng. Sean Rees 5
Cyng. Crish Davies 5
Cyng. Lewis Davies 5
Cyng. Andrew Davies 4
Cyng. Martyn Palfreman 5
Cyng. Edward Skinner 5
Cyng. Hefin Jones 5
Cyng. Jacqueline Seward  4
Cyng. Fiona Walters 5
Cyng. Denise Owen 4
Cyng. Peter Cooper 4
Cyng. Michael Thomas  5
Cyng. Llinos Mai Davies 4
Cyng. Jason Hart 3
Cyng. Anthony Leyshon 5
Cyng. Meinir James 5
Cyng. Terry Davies 5
Cyng. Hazel Evans 5
Cyng. John Jenkins 2
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Mansel Charles 5
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Glynog Davies 5
Cyng. Sharen Davies 4
Cyng. Anthony Davies 3
Cyng. Colin Evans 5
Cyng. Linda Evans 5
Cyng. Tyssul Evans 5
Cyng. Elwyn Williams 5
Cyng. Deian Harries 4
Cyng. Ken Howell 5
Cyng. Jane Tremlett 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 5
Cyng Philip Hughes 3
Cyng. John James 5
Cyng. Alun Lenny 5
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Kevin Madge 4
Cyng. Giles Morgan 5
Cyng. Darren Price 5
Cyng. Louvain Roberts 5
Cyng. Hugh Shepardson 5
Cyng. Edward Thomas 5
Cyng. Gareth Thomas 5
Mary Dodd 1
Cyng. Ann Davies 5
Cyng. Betsan Jones 5
Cyng. Rob Evans 4
Cyng. Arwel Davies 4
Cyng. Carys Jones 4
Cyng. Handel Davies 4
Cyng. Gary Jones 2
Cyng. Gareth John 5
Cyng. Dai Thomas 5
Cyng. Tina Higgins 5
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Dai Nicholas 4
Cyng. Aled Vaughan Owen 5
Cyng. Rob James 5
Cyng. Suzy Curry 5
Cyng. Dot Jones 5
Cyng. Liam Bowen 4
Cyng. Emlyn Schiavone 5
Cyng. Kim Broom 5
Cyng. Karen Davies 5
Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 27 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 0
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  1
Cyng. Nysia Evans 1
Cyng. Crish Davies 1
Cyng. Lewis Davies 1
Cyng. Andrew Davies 0
Cyng. Jacqueline Seward  1
Cyng. Peter Cooper 0
Cyng. Llinos Mai Davies 0
Cyng. Jason Hart 1
Cyng. Meinir James 1
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Mansel Charles 3
Cyng. Glynog Davies 25
Cyng. Sharen Davies 1
Cyng. Linda Evans 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Elwyn Williams 1
Cyng. Ken Howell 0
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng. John James 1
Cyng. Alun Lenny 0
Cyng. Jean Lewis 0
Cyng. Darren Price 2
Cyng. Edward Thomas 25
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Rob Evans 1
Cyng. Arwel Davies 1
Cyng. Gary Jones 0
Cyng. Gareth John 0
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Dot Jones 1
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Karen Davies 1
Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Neil Lewis 3
Cyng. Russell Sparks 1
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  3
Cyng. Peter Cooper 1
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Colin Evans 2
Cyng. John James 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Kevin Madge 2
Cyng. Edward Thomas 3
Cyng. Gareth Thomas 3
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Arwel Davies 3
Cyng. Tina Higgins 3
Cyng. Dorian Phillips 3
Cyng. Aled Vaughan Owen 2
Cyng. Karen Davies 2
Pwyllgor Penodi B, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Martyn Palfreman 1
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Colin Evans 1
Cyng. Linda Evans 1
Cyng. Jane Tremlett 1
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Hugh Shepardson 0
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Gareth John 0
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Rob James 1
Cyng. Dot Jones 1