Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 6
Cyng. Neil Lewis 5
Cyng. Russell Sparks 6
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  4
Cyng. Michelle Donoghue 6
Cyng. Emyr Rees 4
Cyng. Michael Cranham 4
Cyng. Philip Warlow 6
Cyng. Janet Williams  5
Cyng. Alex Evans 6
Cyng. Nysia Evans 6
Cyng. Sean Rees 6
Cyng. Crish Davies 3
Cyng. Lewis Davies 6
Cyng. Andrew Davies 5
Cyng. Martyn Palfreman 6
Cyng. Edward Skinner 6
Cyng. Hefin Jones 6
Cyng. Jacqueline Seward  2
Cyng. Fiona Walters 6
Cyng. Denise Owen 5
Cyng. Peter Cooper 5
Cyng. Michael Thomas  6
Cyng. Llinos Mai Davies 6
Cyng. Jason Hart 6
Cyng. Anthony Leyshon 6
Cyng. Meinir James 5
Cyng. Terry Davies 6
Cyng. Hazel Evans 5
Cyng. John Jenkins 6
Cyng. Sue Allen 5
Cyng. Mansel Charles 6
Cyng. Deryk Cundy 6
Cyng. Glynog Davies 6
Cyng. Sharen Davies 4
Cyng. Anthony Davies 6
Cyng. Colin Evans 4
Cyng. Linda Evans 6
Cyng. Tyssul Evans 6
Cyng. Elwyn Williams 5
Cyng. Deian Harries 6
Cyng. Ken Howell 6
Cyng. Jane Tremlett 6
Cyng. Peter Hughes Griffiths 6
Cyng Philip Hughes 6
Cyng. John James 5
Cyng. Alun Lenny 6
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Kevin Madge 6
Cyng. Giles Morgan 6
Cyng. Darren Price 6
Cyng. Louvain Roberts 6
Cyng. Hugh Shepardson 5
Cyng. Edward Thomas 6
Cyng. Gareth Thomas 4
Cyng. Ann Davies 5
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Rob Evans 6
Cyng. Arwel Davies 6
Cyng. Carys Jones 6
Cyng. Handel Davies 5
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Gareth John 5
Cyng. Dai Thomas 6
Cyng. Tina Higgins 6
Cyng. Dorian Phillips 5
Cyng. Dai Nicholas 5
Cyng. Aled Vaughan Owen 6
Cyng. Rob James 5
Cyng. Suzy Curry 5
Cyng. Dot Jones 6
Cyng. Liam Bowen 4
Cyng. Emlyn Schiavone 5
Cyng. Kim Broom 6
Cyng. Karen Davies 6
Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 19 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks 0
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  1
Cyng. Nysia Evans 1
Cyng. Crish Davies 1
Cyng. Lewis Davies 2
Cyng. Jacqueline Seward  0
Cyng. Llinos Mai Davies 2
Cyng. Meinir James 1
Cyng. Hazel Evans 2
Cyng. Glynog Davies 17
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Ken Howell 1
Cyng. John James 1
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Edward Thomas 17
Cyng. Gareth Thomas 0
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Rob Evans 1
Cyng. Handel Davies 1
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Liam Bowen 0
Cyng. Emlyn Schiavone 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 1
Cyng. Russell Sparks 0
Cyng. Martyn Palfreman 1
Cyng. Denise Owen 1
Cyng. Michael Thomas  1
Cyng. Terry Davies 1
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Anthony Davies 1
Cyng. Linda Evans 1
Cyng. Ken Howell 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Hugh Shepardson 1
Cyng. Betsan Jones 1
Cyng. Rob Evans 0
Cyng. Handel Davies 1
Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 3
Cyng. Russell Sparks 4
Cyng. Nysia Evans 4
Cyng. Martyn Palfreman 3
Cyng. Denise Owen 2
Cyng. Michael Thomas  0
Cyng. Anthony Leyshon 1
Cyng. Terry Davies 4
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Anthony Davies 4
Cyng. Linda Evans 3
Cyng. Elwyn Williams 1
Cyng. Ken Howell 4
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 4
Cyng. Hugh Shepardson 3
Cyng. Edward Thomas 1
Cyng. Ann Davies 3
Cyng. Betsan Jones 3
Cyng. Rob Evans 4
Cyng. Handel Davies 3
Cyng. Gareth John 3