Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow 3
Cyng. Janet Williams  2
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Lewis Davies 3
David MacGregor 2
Malcolm MacDonald 3
Cyng. Elwyn Williams 3
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Giles Morgan 3
Julie James 3
Cyng. Dai Nicholas 1
Cyng. Kim Broom 2
Cyng. Karen Davies 3
Pwyllgor Safonau, 7 meetings
Aelod Yn bresennol
Caryl Davies 6
Frank Phillips 4
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Gareth Thomas 6
Mary Dodd 7
Julie James 7
Cyng. Betsan Jones 6
Cyng. Rob James 4
Daphne Evans 6
Philip Rogers 6