Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyngor Sir, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 2
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Liam Bowen 4
Cyng. Kim Broom 4
Cyng. Cefin Campbell 4
Cyng. Mansel Charles 4
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Suzy Curry 3
Cyng. Arwel Davies 4
Cyng. Ann Davies 3
Cyng. Anthony Davies 4
Cyng. Glynog Davies 4
Cyng. Handel Davies 4
Cyng. Ieuan Davies 4
Cyng. Joseph Davies 4
Cyng. Karen Davies 3
Cyng. Sharen Davies 3
Cyng. Emlyn Dole 4
Cyng. Jeff Edmunds 4
Cyng. Penny Edwards 3
Cyng. Colin Evans 4
Cyng. Hazel Evans 4
Cyng. Linda Evans 4
Cyng. Rob Evans 3
Cyng. Tyssul Evans 4
Cyng. Amanda Fox 4
Cyng. Jeanette Gilasbey 4
Cyng. Peter Hughes Griffiths 4
Cyng. Deian Harries 4
Cyng. Carl J. Harris 3
Cyng. Tina Higgins 3
Cyng. Ken Howell 4
Cyng Philip Hughes 2
Cyng. Andrew James 4
Cyng. John James 2
Cyng. Rob James 4
Cyng. David Jenkins 4
Cyng. John Jenkins 4
Cyng. Gareth John 4
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Carys Jones 4
Cyng. Dot Jones 4
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Irfon Jones 3
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Alun Lenny 4
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Ken Lloyd 4
Cyng. Kevin Madge 4
Cyng. Shirley Matthews 3
Cyng. Andre McPherson 4
Cyng. Eryl Morgan 4
Cyng. Giles Morgan 4
Cyng. Shahana Najmi 2
Cyng. Dai Nicholas 4
Cyng. Aled Vaughan Owen 3
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Susan Phillips 1
Cyng. Darren Price 4
Cyng. John Prosser 4
Cyng. Louvain Roberts 3
Cyng. Emlyn Schiavone 3
Cyng. Hugh Shepardson 4
Cyng. Alan Speake 3
Cyng. Mair Stephens 4
Cyng. Bill Thomas 4
Cyng. Dai Thomas 4
Cyng. Edward Thomas 4
Cyng. Gareth Thomas 2
Cyng. Gwyneth Thomas 4
Cyng. Jane Tremlett 4
Cyng. Dorian Williams 4
Cyng. Eirwyn Williams 4
Cyng. Elwyn Williams 3
Is-Bwyllgor Trwyddedu A, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles 2
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Amanda Fox 0
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Pwyllgor Archwilio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Kim Broom 3
Cyng. Karen Davies 3
Cyng. Jeff Edmunds 1
Cyng. Tina Higgins 3
Julie James 3
Cyng. Gareth John 3
Cyng. Giles Morgan 3
Cyng. Louvain Roberts 1
Cyng. Bill Thomas 3
Cyng. Elwyn Williams 3
Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy 2
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Dai Thomas 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Pwyllgor Cynllunio, 9 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sue Allen 9
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Mansel Charles 9
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Ieuan Davies 9
Cyng. Joseph Davies 8
Cyng. Penny Edwards 7
Cyng. Hazel Evans 2
Cyng. Tyssul Evans 9
Cyng. Jeanette Gilasbey 9
Cyng. Ken Howell 9
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. John James 8
Cyng. Carys Jones 8
Cyng. Dot Jones 8
Cyng. Irfon Jones 7
Cyng. Alun Lenny 9
Cyng. Jean Lewis 8
Cyng. Kevin Madge 9
Cyng. Dorian Phillips 9
Cyng. Mair Stephens 1
Cyng. Gareth Thomas 8
Cyng. Eirwyn Williams 8
Cyng. Elwyn Williams 1
Pwyllgor Trwyddedu, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar 0
Cyng. Mansel Charles 3
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Penny Edwards 3
Cyng. Tyssul Evans 3
Cyng. Amanda Fox 3
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Irfon Jones 3
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Andre McPherson 3
Cyng. Susan Phillips 1
Cyng. Edward Thomas 3
Cyng. Eirwyn Williams 3
Cyng. Elwyn Williams 3