Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cabinet, 11 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy 8
Cyng. Glynog Davies 11
Cyng. Linda Evans 10
Cyng. Jane Tremlett 11
Cyng Philip Hughes 10
Cyng. Alun Lenny 11
Cyng. Darren Price 11
Cyng. Edward Thomas 9
Cyng. Ann Davies 9
Cyng. Gareth John 10
Cyng. Tina Higgins 1
Cyng. Aled Vaughan Owen 10
Cyng. Rob James 4
Cyngor Sir, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 6
Cyng. Neil Lewis 5
Cyng. Russell Sparks 6
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  4
Cyng. Michelle Donoghue 6
Cyng. Emyr Rees 4
Cyng. Michael Cranham 4
Cyng. Philip Warlow 6
Cyng. Janet Williams  5
Cyng. Alex Evans 6
Cyng. Nysia Evans 6
Cyng. Sean Rees 6
Cyng. Crish Davies 3
Cyng. Lewis Davies 6
Cyng. Andrew Davies 5
Cyng. Martyn Palfreman 6
Cyng. Edward Skinner 6
Cyng. Hefin Jones 6
Cyng. Jacqueline Seward  2
Cyng. Fiona Walters 6
Cyng. Denise Owen 5
Cyng. Peter Cooper 5
Cyng. Michael Thomas  6
Cyng. Llinos Mai Davies 6
Cyng. Jason Hart 6
Cyng. Anthony Leyshon 6
Cyng. Meinir James 5
Cyng. Terry Davies 6
Cyng. Hazel Evans 5
Cyng. John Jenkins 6
Cyng. Sue Allen 5
Cyng. Mansel Charles 6
Cyng. Deryk Cundy 6
Cyng. Glynog Davies 6
Cyng. Sharen Davies 4
Cyng. Anthony Davies 6
Cyng. Colin Evans 4
Cyng. Linda Evans 6
Cyng. Tyssul Evans 6
Cyng. Elwyn Williams 5
Cyng. Deian Harries 6
Cyng. Ken Howell 6
Cyng. Jane Tremlett 6
Cyng. Peter Hughes Griffiths 6
Cyng Philip Hughes 6
Cyng. John James 5
Cyng. Alun Lenny 6
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Kevin Madge 6
Cyng. Giles Morgan 6
Cyng. Darren Price 6
Cyng. Louvain Roberts 6
Cyng. Hugh Shepardson 5
Cyng. Edward Thomas 6
Cyng. Gareth Thomas 4
Cyng. Ann Davies 5
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Rob Evans 6
Cyng. Arwel Davies 6
Cyng. Carys Jones 6
Cyng. Handel Davies 5
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Gareth John 5
Cyng. Dai Thomas 6
Cyng. Tina Higgins 6
Cyng. Dorian Phillips 5
Cyng. Dai Nicholas 5
Cyng. Aled Vaughan Owen 6
Cyng. Rob James 5
Cyng. Suzy Curry 5
Cyng. Dot Jones 6
Cyng. Liam Bowen 4
Cyng. Emlyn Schiavone 5
Cyng. Kim Broom 6
Cyng. Karen Davies 6
Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 19 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks 0
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  1
Cyng. Nysia Evans 1
Cyng. Crish Davies 1
Cyng. Lewis Davies 2
Cyng. Jacqueline Seward  0
Cyng. Llinos Mai Davies 2
Cyng. Meinir James 1
Cyng. Hazel Evans 2
Cyng. Glynog Davies 17
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Ken Howell 1
Cyng. John James 1
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Edward Thomas 17
Cyng. Gareth Thomas 0
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Rob Evans 1
Cyng. Handel Davies 1
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Liam Bowen 0
Cyng. Emlyn Schiavone 1
Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 3
Cyng. Michelle Donoghue 3
Cyng. Philip Warlow 3
Cyng. Janet Williams  3
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Hefin Jones 3
Cyng. Jacqueline Seward  0
Cyng. Fiona Walters 3
Cyng. Denise Owen 2
Cyng. Meinir James 2
Cyng. Hazel Evans 3
Cyng. John Jenkins 2
Cyng. Jane Tremlett 3
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Louvain Roberts 2
Cyng. Dai Thomas 1
Cyng. Karen Davies 2
Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Alex Evans 2
Cyng. Lewis Davies 3
Cyng. Hefin Jones 1
Cyng. Jason Hart 0
Cyng. Terry Davies 2
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Deian Harries 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 2
Cyng. Jean Lewis 2
Cyng. Kevin Madge 3
Cyng. Giles Morgan 3
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Dai Nicholas 1
Cyng. Rob James 3
Cyng. Dot Jones 3
Cyng. Kim Broom 3
Pwyllgor Penodi A, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Nysia Evans 1
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Sue Allen 1
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Deryk Cundy 0
Cyng. Glynog Davies 0
Cyng. Anthony Davies 0
Cyng. Linda Evans 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Kevin Madge 1
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Hugh Shepardson 0
Cyng. Edward Thomas 2
Cyng. Gareth John 1
Cyng. Aled Vaughan Owen 2
Cyng. Rob James 1
Cyng. Suzy Curry 0
Cyng. Dot Jones 1