Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow 3
Cyng. Janet Williams  2
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Lewis Davies 3
David MacGregor 2
Malcolm MacDonald 3
Cyng. Elwyn Williams 3
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Giles Morgan 3
Julie James 3
Cyng. Dai Nicholas 1
Cyng. Kim Broom 2
Cyng. Karen Davies 3