Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyngor Sir, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 5
Cyng. Neil Lewis 4
Cyng. Russell Sparks 4
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  4
Cyng. Michelle Donoghue 5
Cyng. Emyr Rees 5
Cyng. Michael Cranham 3
Cyng. Philip Warlow 4
Cyng. Janet Williams  4
Cyng. Alex Evans 5
Cyng. Nysia Evans 5
Cyng. Sean Rees 5
Cyng. Crish Davies 3
Cyng. Lewis Davies 5
Cyng. Andrew Davies 3
Cyng. Martyn Palfreman 5
Cyng. Edward Skinner 5
Cyng. Hefin Jones 5
Cyng. Jacqueline Seward  2
Cyng. Fiona Walters 5
Cyng. Denise Owen 4
Cyng. Peter Cooper 5
Cyng. Michael Thomas  5
Cyng. Llinos Mai Davies 5
Cyng. Jason Hart 5
Cyng. Anthony Leyshon 5
Cyng. Meinir James 4
Cyng. Terry Davies 5
Cyng. Hazel Evans 4
Cyng. John Jenkins 5
Cyng. Sue Allen 4
Cyng. Mansel Charles 5
Cyng. Deryk Cundy 5
Cyng. Glynog Davies 5
Cyng. Sharen Davies 3
Cyng. Anthony Davies 5
Cyng. Colin Evans 4
Cyng. Linda Evans 5
Cyng. Tyssul Evans 5
Cyng. Elwyn Williams 4
Cyng. Deian Harries 5
Cyng. Ken Howell 5
Cyng. Jane Tremlett 5
Cyng. Peter Hughes Griffiths 5
Cyng Philip Hughes 5
Cyng. John James 4
Cyng. Alun Lenny 5
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Kevin Madge 5
Cyng. Giles Morgan 5
Cyng. Darren Price 5
Cyng. Louvain Roberts 5
Cyng. Hugh Shepardson 4
Cyng. Edward Thomas 5
Cyng. Gareth Thomas 4
Cyng. Ann Davies 5
Cyng. Betsan Jones 4
Cyng. Rob Evans 5
Cyng. Arwel Davies 5
Cyng. Carys Jones 5
Cyng. Handel Davies 4
Cyng. Gary Jones 4
Cyng. Gareth John 4
Cyng. Dai Thomas 5
Cyng. Tina Higgins 5
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Dai Nicholas 4
Cyng. Aled Vaughan Owen 4
Cyng. Rob James 4
Cyng. Suzy Curry 4
Cyng. Dot Jones 5
Cyng. Liam Bowen 5
Cyng. Emlyn Schiavone 5
Cyng. Kim Broom 5
Cyng. Karen Davies 4
Is-Bwyllgor Trwyddedu B, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Hefin Jones 1
Cyng. Elwyn Williams 1
Cyng. Jean Lewis 0
Cyng. Kevin Madge 1
Cyng. Dorian Phillips 1
Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 2
Cyng. Michelle Donoghue 2
Cyng. Philip Warlow 2
Cyng. Janet Williams  2
Cyng. Alex Evans 2
Cyng. Hefin Jones 2
Cyng. Jacqueline Seward  0
Cyng. Fiona Walters 2
Cyng. Denise Owen 1
Cyng. Meinir James 1
Cyng. Hazel Evans 2
Cyng. John Jenkins 1
Cyng. Jane Tremlett 2
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Louvain Roberts 2
Cyng. Karen Davies 2
Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd, 4 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Neil Lewis 4
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  2
Cyng. Michelle Donoghue 1
Cyng. Alex Evans 1
Cyng. Nysia Evans 1
Cyng. Hefin Jones 1
Cyng. Peter Cooper 3
Cyng. Sue Allen 4
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Colin Evans 1
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. John James 4
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Edward Thomas 3
Cyng. Gareth Thomas 2
Cyng. Arwel Davies 3
Cyng. Gary Jones 1
Cyng. Tina Higgins 4
Cyng. Dorian Phillips 4
Cyng. Aled Vaughan Owen 4
Cyng. Karen Davies 4
Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Alex Evans 2
Cyng. Lewis Davies 3
Cyng. Hefin Jones 1
Cyng. Jason Hart 0
Cyng. Terry Davies 2
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Deian Harries 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 1
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 2
Cyng. Jean Lewis 2
Cyng. Kevin Madge 3
Cyng. Giles Morgan 3
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Dai Nicholas 1
Cyng. Rob James 3
Cyng. Dot Jones 3
Cyng. Kim Broom 3
Pwyllgor Trwyddedu, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Alex Evans 5
Cyng. Hefin Jones 4
Cyng. Peter Cooper 3
Cyng. Mansel Charles 5
Cyng. Tyssul Evans 5
Cyng. Elwyn Williams 4
Cyng. Ken Howell 3
Cyng. Jean Lewis 4
Cyng. Kevin Madge 3
Cyng. Louvain Roberts 4
Cyng. Dorian Phillips 3
Cyng. Aled Vaughan Owen 1
Cyng. Suzy Curry 2
Cyng. Dot Jones 5