Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Dr. Felicity Healey-Benson 2
Deborah Elias 0
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  0
Cyng. Sean Rees 3
Cyng. Lewis Davies 3
Cyng. Edward Skinner 3
Cyng. Michael Thomas  3
Cyng. Llinos Mai Davies 3
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Glynog Davies 3
Cyng. Jane Tremlett 1
Cyng. Peter Hughes Griffiths 3
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Jean Lewis 3
Vera Kenny 2
Cyng. Betsan Jones 3
Cyng. Carys Jones 3
Cyng. Dot Jones 3
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Kim Broom 3
Rev. Delyth Richards 0
Anthony Enoch 3