Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyfarfod ar y Cyd Aelodau y Cabinet ar gyfer Trefniadaeth a'r Gweithlu a Materion Gwledig a Pholisi Cynl, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Ann Davies 1