Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Bryan Davies 2
Cyng. Russell Sparks 2
Cyng. Shelly Godfrey-Coles  1
Cyng. Lewis Davies 1
Cyng. Martyn Palfreman 2
Cyng. Denise Owen 1
Cyng. Michael Thomas  2
Cyng. Terry Davies 2
Cyng. Hazel Evans 1
Cyng. Deryk Cundy 3
Cyng. Anthony Davies 3
Cyng. Linda Evans 3
Cyng. Ken Howell 3
Cyng. John James 1
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Hugh Shepardson 2
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Betsan Jones 3
Cyng. Rob Evans 3
Cyng. Handel Davies 3
Cyng. Gareth John 1
Cyng. Kim Broom 2