Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sean Rees 3
Cyng. Lewis Davies 2
Cyng. Edward Skinner 3
Cyng. Hefin Jones 2
Cyng. Michael Thomas  2
Cyng. Terry Davies 0
Cyng. Sue Allen 3
Cyng. Glynog Davies 3
Cyng. Tyssul Evans 0
Cyng. Peter Hughes Griffiths 3
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Jean Lewis 2
Vera Kenny 3
Ashley Butcher 2
Cyng. Betsan Jones 3
Cyng. Carys Jones 3
Cyng. Dot Jones 3
Cyng. Liam Bowen 2
Cyng. Kim Broom 3
Rev. Delyth Richards 0
Anthony Enoch 3