Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cyd-Bwyllgor Partneriaeth, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies 2
Cyng. Darren Price 0
Cyng. David Simpson 0
Cllr. Guy Woodham 1
Cllr. Robert Smith 1