Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 23 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 1
Cyng. Hazel Evans 22
Cyng. Ieuan Davies 1
Cyng. Glynog Davies 22
Cyng. Joseph Davies 1
Cyng. Sharen Davies 3
Cyng. Linda Evans 0
Cyng. Tyssul Evans 0
Cyng. Jane Tremlett 0
Cyng. Andrew James 0
Cyng. Gwyneth Thomas 0
Cyng. Kevin Madge 1
Cyng. Alan Speake 2
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Dorian Williams 1
Cyng. Carys Jones 1
Cyng. Handel Davies 1
Cyng. Gary Jones 0
Cyng. Jeanette Gilasbey 1
Cyng. Fozia Akhtar 0
Cyng. Carl J. Harris 0
Cyng. Emlyn Schiavone 2
Cyng. Karen Davies 2