Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., 23 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks 0
Cyng. Emyr Rees 0
Cyng. Alex Evans 1
Cyng. Martyn Palfreman 1
Cyng. Edward Skinner 1
Cyng. Hefin Jones 1
Cyng. Fiona Walters 1
Cyng. Llinos Mai Davies 2
Cyng. Jason Hart 1
Cyng. Meinir James 2
Cyng. Mansel Charles 1
Cyng. Glynog Davies 22
Cyng. Sharen Davies 2
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Jane Tremlett 0
Cyng Philip Hughes 0
Cyng. Edward Thomas 22
Cyng. Ann Davies 2
Cyng. Arwel Davies 0
Cyng. Carys Jones 0
Cyng. Dorian Phillips 1
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Liam Bowen 1
Cyng. Emlyn Schiavone 1
Cyng. Kim Broom 1