Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Aelodau, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sean Rees 2
Cyng. Mansel Charles 2
Cyng. Deryk Cundy 1
Cyng. Anthony Davies 2
Cyng. Tyssul Evans 1
Cyng. Jean Lewis 2
Cyng. Tina Higgins 2
Cyng. Kim Broom 1