Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Aelodau, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles 2
Cyng. Anthony Davies 2
Cyng. Jeff Edmunds 2
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Alan Speake 2
Cyng. Jeanette Gilasbey 2
Cyng. Suzy Curry 2