Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow 2
Cyng. Janet Williams  1
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Lewis Davies 3
Cyng. Michael Thomas  1
David MacGregor 3
Malcolm MacDonald 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Alun Lenny 1
Cyng. Kevin Madge 1
Cyng. Giles Morgan 3
Julie James 3
Cyng. Kim Broom 3
Cyng. Karen Davies 3