Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow 1
Cyng. Janet Williams  1
Cyng. Alex Evans 1
David MacGregor 1
Malcolm MacDonald 1
Cyng. Elwyn Williams 1
Cyng. Jane Tremlett 1
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. Giles Morgan 1
Karen Jones 1
Julie James 1
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Karen Davies 1