Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Philip Warlow 2
Cyng. Janet Williams  2
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Terry Davies 1
David MacGregor 3
Malcolm MacDonald 3
Cyng. Elwyn Williams 3
Cyng. Alun Lenny 0
Cyng. Giles Morgan 3
Karen Jones 2
Julie James 3
Cyng. Kim Broom 3
Cyng. Karen Davies 2