Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Cynllunio, 9 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Sue Allen 9
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Mansel Charles 9
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Ann Davies 1
Cyng. Ieuan Davies 9
Cyng. Joseph Davies 8
Cyng. Penny Edwards 7
Cyng. Hazel Evans 2
Cyng. Tyssul Evans 9
Cyng. Jeanette Gilasbey 9
Cyng. Ken Howell 9
Cyng Philip Hughes 1
Cyng. John James 8
Cyng. Carys Jones 8
Cyng. Dot Jones 8
Cyng. Irfon Jones 7
Cyng. Alun Lenny 9
Cyng. Jean Lewis 8
Cyng. Kevin Madge 9
Cyng. Dorian Phillips 9
Cyng. Mair Stephens 1
Cyng. Gareth Thomas 8
Cyng. Eirwyn Williams 8
Cyng. Elwyn Williams 1