Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Jim Jones 0
Cyng. Mansel Charles 2
Cyng. Penny Edwards 0
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Eirwyn Williams 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Irfon Jones 2
Cyng. Edward Thomas 2
Cyng. Dorian Phillips 1
Cyng. Amanda Fox 0
Cyng. Susan Phillips 2
Cyng. Suzy Curry 2
Cyng. Andre McPherson 2