Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Trwyddedu, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Alex Evans 3
Cyng. Hefin Jones 3
Cyng. Peter Cooper 2
Cyng. Mansel Charles 3
Cyng. Tyssul Evans 2
Cyng. Elwyn Williams 2
Cyng. Ken Howell 2
Cyng. Jean Lewis 3
Cyng. Kevin Madge 2
Cyng. Louvain Roberts 0
Cyng. Dorian Phillips 2
Cyng. Suzy Curry 2
Cyng. Dot Jones 3