Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Karen Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Karen Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   65%
Present, as expected, virtual:3   18%
Present, as substitute, virtual:1
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   18%
In attendance, virtual:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Karen Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 In attendance, virtual
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
14/07/2023, 14:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,14/07/2023, 14:00 Yn bresennol
27/10/2023, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,27/10/2023, 10:30 Yn bresennol
12/07/2023, 15:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/07/2023, 15:10 Present, as expected, virtual
07/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,07/06/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Kim Broom
05/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/07/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Dai Nicholas
04/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,04/10/2023, 10:00 Yn bresennol
28/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,28/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/07/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,21/07/2023, 14:00 Yn bresennol
03/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Present as substitute, virtual
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/07/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/07/2023, 10:00 Yn bresennol
29/09/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/09/2023, 10:00 Yn bresennol
27/10/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/10/2023, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd