Yn bresennol

Presenoldeb Daphne Evans

Ystadegau mynychu Daphne Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Daphne Evans
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
25/08/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,25/08/2022, 14:00 Yn bresennol
14/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,14/10/2022, 14:30 Cafwyd Ymddiheuriad
26/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,26/10/2022, 14:30 Yn bresennol
17/11/2022, 11:30 Pwyllgor Safonau ,17/11/2022, 11:30 Yn bresennol
21/11/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,21/11/2022, 14:00 Yn bresennol
12/12/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/12/2022, 14:00 Yn bresennol
24/01/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau ,24/01/2023, 14:00 Yn bresennol