Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Kim Broom

Ystadegau mynychu Cyng. Kim Broom
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   31%
Present, as expected, virtual:11   69%
Present, as substitute, virtual:3
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Kim Broom
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
05/02/2024, 14:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:20 Present, as expected, virtual
31/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,31/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
17/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,17/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 Present as substitute, virtual
28/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,28/05/2024, 10:00 Present as substitute, virtual
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,12/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
31/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,31/01/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
01/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,01/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
17/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,17/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,29/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
15/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,15/12/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
11/03/2024, 11:30 Pwyllgor Penodi Aelodau ,11/03/2024, 11:30 Present as substitute, virtual
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy