Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Kim Broom

Ystadegau mynychu Cyng. Kim Broom
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Kim Broom
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
10/06/2021, 14:30 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021, 14:30 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/11/2021, 10:00 Cyngor Sir ,10/11/2021, 10:00 Yn bresennol
21/09/2021, 09:45 Pwyllgor Apelau ,21/09/2021, 09:45 Yn bresennol
11/06/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,11/06/2021, 10:00 Yn bresennol
08/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,08/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,05/10/2021, 10:00 Yn bresennol
10/06/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,10/06/2021, 10:00 Yn bresennol
21/07/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,21/07/2021, 10:00 Yn bresennol
20/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,20/10/2021, 10:00 Yn bresennol
16/07/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/07/2021, 10:00 Yn bresennol
24/09/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,24/09/2021, 10:00 Yn bresennol
12/10/2021, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/10/2021, 10:00 Yn bresennol