Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Dot Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Dot Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   40%
Present, as expected, virtual:12   60%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Dot Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,04/10/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
14/07/2023, 14:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,14/07/2023, 14:00 Yn bresennol
27/10/2023, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,27/10/2023, 10:30 Yn bresennol
19/09/2023, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 09:40 Present, as expected, virtual
13/07/2023, 09:45 Pwyllgor Apelau ,13/07/2023, 09:45 Yn bresennol
23/06/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/06/2023, 13:30 Yn bresennol
09/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,09/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Yn bresennol
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/07/2023, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,19/07/2023, 14:00 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual