Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Dot Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Dot Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   40%
Present, as expected, virtual:15   60%
Present, as substitute, virtual:1
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Dot Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
28/10/2022, 10:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,28/10/2022, 10:00 Yn bresennol
27/01/2023, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,27/01/2023, 10:30 Yn bresennol
16/12/2022, 09:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:20 Present, as expected, virtual
15/03/2023, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:30 Yn bresennol
20/03/2023, 09:45 Pwyllgor Apelau ,20/03/2023, 09:45 Yn bresennol
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,06/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
01/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,24/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
24/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/02/2023, 10:00 Present as substitute, virtual
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 27/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
03/11/2022, 13:30 Pwyllgor Penodi A ,03/11/2022, 13:30 Yn bresennol
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Present, as expected, virtual