Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Rob James

Ystadegau mynychu Cyng. Rob James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   39%
Present, as expected, virtual:8   44%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
In attendance, virtual:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Rob James
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/10/2022, 10:00 Cabinet ,03/10/2022, 10:00 In attendance, virtual
14/11/2022, 10:00 Cabinet ,14/11/2022, 10:00 In attendance, virtual
12/12/2022, 10:00 Cabinet ,12/12/2022, 10:00 In attendance, virtual
28/09/2022, 10:00 Cyngor Sir ,28/09/2022, 10:00 Yn bresennol
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
29/09/2022, 14:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,29/09/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
11/10/2022, 15:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,11/10/2022, 15:00 Present, as expected, virtual
23/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,23/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 27/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
03/11/2022, 13:30 Pwyllgor Penodi A ,03/11/2022, 13:30 Yn bresennol
25/08/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,25/08/2022, 14:00 Yn bresennol
14/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,14/10/2022, 14:30 Yn bresennol
26/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,26/10/2022, 14:30 Yn bresennol
17/11/2022, 11:30 Pwyllgor Safonau ,17/11/2022, 11:30 Absennol
21/11/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,21/11/2022, 14:00 Absennol
12/12/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
24/01/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau ,24/01/2023, 14:00 Absennol