Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Rob James

Ystadegau mynychu Cyng. Rob James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 2   12%
Present, as expected, virtual:8   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   33% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Rob James
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Absennol
26/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,26/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 21/09/2023, 14:00 Disgwyliedig
28/09/2023, 15:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,28/09/2023, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/11/2023, 14:30 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,15/11/2023, 14:30 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 22/09/2023, 13:00 Disgwyliedig
19/07/2023, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,19/07/2023, 14:00 Yn bresennol
12/06/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,12/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
06/07/2023, 13:30 Pwyllgor Safonau ,06/07/2023, 13:30 Absennol
18/09/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau ,18/09/2023, 14:00 Absennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,19/10/2023, 10:00 Absennol