Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Dorian Phillips

Ystadegau mynychu Cyng. Dorian Phillips
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   67%
Present, as expected, virtual:5   21%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Dorian Phillips
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
04/10/2023, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,04/10/2023, 14:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:30 Yn bresennol
03/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,03/10/2023, 10:00 Yn bresennol
23/11/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/11/2023, 10:00 Yn bresennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,14/12/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Yn bresennol
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
12/10/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/10/2023, 10:00 Yn bresennol
24/10/2023, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,24/10/2023, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/11/2023, 10:00 Yn bresennol
21/11/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,21/11/2023, 10:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
19/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2023, 10:00 Yn bresennol
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
31/10/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/10/2023, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/12/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Yn bresennol