Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Gareth John

Ystadegau mynychu Cyng. Gareth John
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   79%
Present, as expected, virtual:2   14%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Gareth John
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
04/07/2022, 10:00 Cabinet ,04/07/2022, 10:00 Yn bresennol
18/07/2022, 10:00 Cabinet ,18/07/2022, 10:00 Yn bresennol
25/07/2022, 10:00 Cabinet ,25/07/2022, 10:00 Yn bresennol
02/03/2022, 10:00 Cyngor Sir ,02/03/2022, 10:00 Yn bresennol
09/03/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/03/2022, 10:00 Yn bresennol
25/05/2022, 10:00 Cyngor Sir ,25/05/2022, 10:00 Yn bresennol
22/06/2022, 10:00 Cyngor Sir ,22/06/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/07/2022, 10:00 Cyngor Sir ,13/07/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
06/07/2022, 10:50 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,06/07/2022, 10:50 Yn bresennol
16/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,16/03/2022, 14:00 Yn bresennol
11/03/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,11/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/04/2022, 09:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/04/2022, 09:30 Yn bresennol
06/07/2022, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,06/07/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth ,21/07/2022, 10:00 Yn bresennol