Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Betsan Jones

Ystadegau mynychu Cyng. Betsan Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   32%
Present, as expected, virtual:10   53%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   16%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Betsan Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
28/09/2022, 10:00 Cyngor Sir ,28/09/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,06/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
01/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
29/09/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio ,29/09/2022, 10:00 Yn bresennol
16/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/11/2022, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Elwyn Williams
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,19/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
25/08/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,25/08/2022, 14:00 Yn bresennol
14/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,14/10/2022, 14:30 Yn bresennol
26/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,26/10/2022, 14:30 Present, as expected, virtual
17/11/2022, 11:30 Pwyllgor Safonau ,17/11/2022, 11:30 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
21/11/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,21/11/2022, 14:00 Yn bresennol
12/12/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
24/01/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau ,24/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual