Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Ann Davies

Ystadegau mynychu Cyng. Ann Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   72%
Present, as expected, virtual:8   28%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:3
In attendance, virtual:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Ann Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Yn bresennol
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Yn bresennol
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/04/2024, 10:00 Cabinet ,29/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
19/03/2024, 13:00 Cyfarfod ar y Cyd Aelodau'r Cabinet ar gyfer Trefniadaeth a'r Gweithlu a Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio ,19/03/2024, 13:00 Present, as expected, virtual
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
05/02/2024, 14:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
05/02/2024, 14:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,05/02/2024, 14:10 Present, as expected, virtual
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 In attendance, virtual
07/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,07/03/2024, 10:00 Yn bresennol
16/04/2024, 11:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/04/2024, 11:00 In attendance, virtual
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,14/12/2023, 10:00 In attendance, virtual
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,11/03/2024, 10:00 Disgwyliedig
22/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,22/03/2024, 10:00 Disgwyliedig
22/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,22/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
25/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/04/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/03/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/03/2024, 13:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 25/03/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 15/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/05/2024, 13:30 Present, as expected, virtual
17/01/2024, 12:00 Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio ,17/01/2024, 12:00 Yn bresennol
25/03/2024, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio ,25/03/2024, 09:00 Yn bresennol