Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Gareth Thomas

Ystadegau mynychu Cyng. Gareth Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   22%
Present, as expected, virtual:10   37%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   73% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   41%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Gareth Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/12/2022, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:40 Absennol
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,15/12/2022, 10:00 Absennol
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/01/2023, 14:00 Yn bresennol
24/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
10/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2023, 10:00 Yn bresennol
16/02/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/02/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
02/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
30/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,30/03/2023, 10:00 Absennol
14/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,14/10/2022, 14:30 Yn bresennol
26/10/2022, 14:30 Pwyllgor Safonau ,26/10/2022, 14:30 Present, as expected, virtual
17/11/2022, 11:30 Pwyllgor Safonau ,17/11/2022, 11:30 Present, as expected, virtual
21/11/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,21/11/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
12/12/2022, 14:00 Pwyllgor Safonau ,12/12/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2023, 14:00 Pwyllgor Safonau ,24/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
14/02/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,14/02/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/02/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,15/02/2023, 10:00 Disgwyliedig
27/02/2023, 13:30 Pwyllgor Safonau ,27/02/2023, 13:30 Present, as expected, virtual
07/03/2023, 10:00 Pwyllgor Safonau ,07/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual