Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Edward Thomas

Ystadegau mynychu Cyng. Edward Thomas
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:46
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 25   54%
Present, as expected, virtual:18   39%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   7%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:3
In attendance, virtual:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Edward Thomas
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
03/10/2022, 10:00 Cabinet ,03/10/2022, 10:00 Yn bresennol
17/10/2022, 10:00 Cabinet ,17/10/2022, 10:00 Yn bresennol
31/10/2022, 10:00 Cabinet ,31/10/2022, 10:00 Yn bresennol
14/11/2022, 10:00 Cabinet ,14/11/2022, 10:00 Yn bresennol
28/11/2022, 10:00 Cabinet ,28/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
12/12/2022, 10:00 Cabinet ,12/12/2022, 10:00 Yn bresennol
09/01/2023, 10:00 Cabinet ,09/01/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2023, 10:00 Cabinet ,30/01/2023, 10:00 Yn bresennol
13/02/2023, 10:00 Cabinet ,13/02/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/02/2023, 10:00 Cabinet ,20/02/2023, 10:00 Yn bresennol
13/03/2023, 10:00 Cabinet ,13/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:10 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:20 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:30 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:40 Present, as expected, virtual
16/11/2022, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
16/11/2022, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/11/2022, 10:10 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:00 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:10 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:20 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:30 Present, as expected, virtual
16/12/2022, 09:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/12/2022, 09:40 Present, as expected, virtual
15/03/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:00 Yn bresennol
15/03/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:10 Yn bresennol
15/03/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:20 Yn bresennol
15/03/2023, 10:30 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:30 Yn bresennol
15/03/2023, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:40 Yn bresennol
16/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/11/2022, 10:00 In attendance, virtual
04/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,04/10/2022, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/01/2023, 14:00 Yn bresennol
24/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 27/10/2022, 10:00 Yn bresennol fel dirprwy
Cyfarfod preifat, 03/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
03/11/2022, 13:30 Pwyllgor Penodi A ,03/11/2022, 13:30 Yn bresennol fel dirprwy
Cyfarfod preifat, 03/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 17/10/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 31/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 14/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 28/11/2022, 13:30 In attendance, virtual
Cyfarfod preifat, 12/12/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 09/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/02/2023, 13:30 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 20/02/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/03/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
30/11/2022, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith ,30/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual