Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Louvain Roberts

Ystadegau mynychu Cyng. Louvain Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   43%
Present, as expected, virtual:7   50%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Louvain Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
05/10/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,05/10/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
24/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol
09/03/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,09/03/2023, 10:00 Absennol
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Present, as expected, virtual