Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Darren Price

Ystadegau mynychu Cyng. Darren Price
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   85%
Present, as expected, virtual:2   8%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   50% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   8%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Darren Price
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/06/2023, 09:30 Cabinet ,19/06/2023, 09:30 Absennol
03/07/2023, 10:00 Cabinet ,03/07/2023, 10:00 Yn bresennol
17/07/2023, 10:00 Cabinet ,17/07/2023, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
18/09/2023, 10:00 Cabinet ,18/09/2023, 10:00 Yn bresennol
16/10/2023, 10:00 Cabinet ,16/10/2023, 10:00 Yn bresennol
30/10/2023, 10:00 Cabinet ,30/10/2023, 10:00 Yn bresennol
13/11/2023, 10:00 Cabinet ,13/11/2023, 10:00 Yn bresennol
23/06/2023, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,23/06/2023, 10:00 Yn bresennol
06/10/2023, 10:00 Cyd-Bwyllgor Partneriaeth ,06/10/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Yn bresennol
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
11/10/2023, 10:00 Cyngor Sir ,11/10/2023, 10:00 Yn bresennol
08/11/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/11/2023, 10:00 Yn bresennol
19/09/2023, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/09/2023, 10:10 Present, as expected, virtual
15/11/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/11/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
18/10/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2023, 10:00 Yn bresennol
19/07/2023, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,19/07/2023, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/06/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/07/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 17/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 11/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/09/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 09:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 02/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 16/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 17/10/2023, 09:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 24/10/2023, 15:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 30/10/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 27/11/2023, 13:30 Yn bresennol