Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jean Lewis

Ystadegau mynychu Cyng. Jean Lewis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   26%
Present, as expected, virtual:15   65%
Present, as substitute, virtual:1
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jean Lewis
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
19/04/2023, 10:00 Cyngor Sir ,19/04/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
10/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,10/05/2023, 10:00 Yn bresennol
24/05/2023, 10:00 Cyngor Sir ,24/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/06/2023, 10:00 Cyngor Sir ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/07/2023, 10:00 Cyngor Sir ,12/07/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2023, 10:00 Cyngor Sir ,13/09/2023, 10:00 Yn bresennol
13/04/2023, 09:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,13/04/2023, 09:30 Disgwyliedig
08/06/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,08/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/08/2023, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,23/08/2023, 10:20 Cafwyd Ymddiheuriad
05/05/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,05/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/06/2023, 13:30 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/06/2023, 13:30 Present, as expected, virtual
17/04/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,17/04/2023, 10:00 Present as substitute, virtual; Substituted by
03/05/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,03/05/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/06/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,16/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/07/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/04/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,27/04/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
25/05/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/05/2023, 10:00 Yn bresennol
22/06/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,22/06/2023, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/07/2023, 13:30 Disgwyliedig
20/07/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,20/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
17/08/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,17/08/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
14/09/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,14/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
26/09/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,26/09/2023, 13:30 Yn bresennol
27/06/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/06/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
27/07/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,27/07/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
21/09/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/09/2023, 10:00 Present, as expected, virtual