Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jean Lewis

Ystadegau mynychu Cyng. Jean Lewis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   56%
Present, as expected, virtual:7   28%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   16%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jean Lewis
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
11/01/2024, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,31/01/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,17/05/2024, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,31/01/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,01/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
17/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,17/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,29/05/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol
29/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
12/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/03/2024, 13:00 Yn bresennol
28/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/03/2024, 10:00 Yn bresennol
09/04/2024, 12:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/04/2024, 12:00 Cafwyd Ymddiheuriad
25/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/04/2024, 10:00 Yn bresennol
23/05/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/05/2024, 10:00 Yn bresennol
04/06/2024, 11:30 Pwyllgor Cynllunio ,04/06/2024, 11:30 Yn bresennol
11/03/2024, 11:30 Pwyllgor Penodi Aelodau ,11/03/2024, 11:30 Present, as expected, virtual
23/04/2024, 10:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,23/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
05/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
18/04/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/04/2024, 10:00 Yn bresennol