Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jean Lewis

Ystadegau mynychu Cyng. Jean Lewis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   12%
Present, as expected, virtual:18   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jean Lewis
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/10/2022, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,18/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
06/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,06/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
01/12/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,01/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Disgwyliedig
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
10/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2023, 10:00 Yn bresennol
16/02/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/02/2023, 13:30 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2023, 10:00 Yn bresennol
04/11/2022, 10:00 Pwyllgor Penodi Aelodau ,04/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Absennol
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Present, as expected, virtual