Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jean Lewis

Ystadegau mynychu Cyng. Jean Lewis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   95%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jean Lewis
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
09/09/2020 Cyngor Sir ,09/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Yn bresennol
11/11/2020 Cyngor Sir ,11/11/2020 Yn bresennol
16/09/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/09/2020 Yn bresennol
23/11/2020 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,23/11/2020 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,19/11/2020 Yn bresennol
30/06/2020 Pwyllgor Cynllunio ,30/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,16/07/2020 Yn bresennol
28/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,28/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,13/08/2020 Yn bresennol
25/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,25/08/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,10/09/2020 Yn bresennol
22/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,22/09/2020 Yn bresennol
08/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/10/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,20/10/2020 Yn bresennol
05/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2020 Yn bresennol
17/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,17/11/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2020 Yn bresennol