Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Alun Lenny

Ystadegau mynychu Cyng. Alun Lenny
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:34
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 29   85%
Present, as expected, virtual:4   12%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:7
Gwahoddiadau a gafwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Alun Lenny
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
22/01/2024, 14:30 Bwrdd Pensiwn ,22/01/2024, 14:30 Yn bresennol
14/05/2024, 14:00 Bwrdd Pensiwn ,14/05/2024, 14:00 Yn bresennol
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Yn bresennol
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
29/04/2024, 10:00 Cabinet ,29/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 Yn bresennol
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,31/01/2024, 10:00 Yn bresennol
13/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,13/12/2023, 14:00 Yn bresennol
26/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2024, 14:00 Yn bresennol
16/04/2024, 11:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/04/2024, 11:00 Yn bresennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
02/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,02/05/2024, 10:00 Yn bresennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,14/12/2023, 10:00 Disgwyliedig
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
22/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,22/04/2024, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,12/12/2023, 10:00 Yn bresennol
31/01/2024, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,31/01/2024, 14:00 Yn bresennol
01/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,01/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
17/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,17/04/2024, 10:00 Yn bresennol
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2024, 10:00 Gwahoddwyd
Cyfarfod preifat, 27/11/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/03/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/03/2024, 13:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 25/03/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 15/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/05/2024, 13:30 Yn bresennol
23/01/2024, 09:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,23/01/2024, 09:00 Present, as expected, virtual
14/03/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,14/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual