Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Alun Lenny

Ystadegau mynychu Cyng. Alun Lenny
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:35
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   77%
Present, as expected, virtual:7   20%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:8
In attendance, virtual:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Alun Lenny
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/10/2022, 14:00 Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed ,18/10/2022, 14:00 Yn bresennol
12/01/2023, 14:00 Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed ,12/01/2023, 14:00 Present, as expected, virtual
03/10/2022, 10:00 Cabinet ,03/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
17/10/2022, 10:00 Cabinet ,17/10/2022, 10:00 Yn bresennol
31/10/2022, 10:00 Cabinet ,31/10/2022, 10:00 Yn bresennol
14/11/2022, 10:00 Cabinet ,14/11/2022, 10:00 Yn bresennol
28/11/2022, 10:00 Cabinet ,28/11/2022, 10:00 Yn bresennol
12/12/2022, 10:00 Cabinet ,12/12/2022, 10:00 Yn bresennol
09/01/2023, 10:00 Cabinet ,09/01/2023, 10:00 Yn bresennol
30/01/2023, 10:00 Cabinet ,30/01/2023, 10:00 Yn bresennol
13/02/2023, 10:00 Cabinet ,13/02/2023, 10:00 Yn bresennol
20/02/2023, 10:00 Cabinet ,20/02/2023, 10:00 Yn bresennol
13/03/2023, 10:00 Cabinet ,13/03/2023, 10:00 Yn bresennol
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Yn bresennol
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Yn bresennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Yn bresennol
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg, Pobl Ifanc a'r Gymraeg ,23/01/2023, 10:00 Yn bresennol
16/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/11/2022, 10:00 Yn bresennol
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,19/12/2022, 10:00 Yn bresennol
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2023, 10:00 In attendance, virtual
23/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,23/02/2023, 10:00 Yn bresennol
24/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,24/01/2023, 10:00 Yn bresennol
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/01/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,19/10/2022, 10:00 Yn bresennol
13/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,30/01/2023, 14:00 Yn bresennol
16/12/2022, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,16/12/2022, 10:00 In attendance, virtual
Cyfarfod preifat, 27/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/11/2022, 13:00 Disgwyliedig
03/11/2022, 13:30 Pwyllgor Penodi A ,03/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 17/10/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 31/10/2022, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 14/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 28/11/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 12/12/2022, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 09/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/01/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/02/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 20/02/2023, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/03/2023, 13:30 Yn bresennol
17/11/2022, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,17/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/12/2022, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
17/01/2023, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,17/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
02/03/2023, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,02/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/03/2023, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ,16/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual