Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. David Jenkins

Ystadegau mynychu Cyng. David Jenkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:11

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. David Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,25/01/2021 Yn bresennol
08/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,08/02/2021 Yn bresennol
22/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/02/2021 Yn bresennol
01/03/2021 Bwrdd Gweithredol ,01/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/03/2021 Yn bresennol
12/04/2021 Bwrdd Gweithredol ,12/04/2021 Yn bresennol
26/04/2021 Bwrdd Gweithredol ,26/04/2021 Yn bresennol
24/05/2021 Bwrdd Gweithredol ,24/05/2021 Yn bresennol
01/06/2021 Bwrdd Gweithredol ,01/06/2021 Yn bresennol
21/06/2021 Bwrdd Gweithredol ,21/06/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021 Yn bresennol
26/01/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau ,26/01/2021 Yn bresennol
05/03/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau ,05/03/2021 Yn bresennol
25/03/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau ,25/03/2021 Yn bresennol
13/05/2021 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau ,13/05/2021 Yn bresennol
12/03/2021 Cyfarfod Penderfyniadau ar y Cyd Aelodau'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau a Tai ,12/03/2021 Yn bresennol
13/01/2021 Cyngor Sir ,13/01/2021 Yn bresennol
10/02/2021 Cyngor Sir ,10/02/2021 Yn bresennol
03/03/2021 Cyngor Sir ,03/03/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor Sir ,10/03/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Cyngor Sir ,12/05/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Cyngor Sir ,19/05/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Cyngor Sir ,09/06/2021 Yn bresennol
27/01/2021 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/01/2021 Yn bresennol
20/04/2021 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/04/2021 Yn bresennol