Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. David Jenkins

Ystadegau mynychu Cyng. David Jenkins
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol:9

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. David Jenkins
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/05/2021, 10:00 Cabinet ,24/05/2021, 10:00 Yn bresennol
01/06/2021, 10:00 Cabinet ,01/06/2021, 10:00 Yn bresennol
21/06/2021, 10:00 Cabinet ,21/06/2021, 10:00 Yn bresennol
05/07/2021, 10:00 Cabinet ,05/07/2021, 10:00 Yn bresennol
26/07/2021, 10:00 Cabinet ,26/07/2021, 10:00 Yn bresennol
13/09/2021, 10:00 Cabinet ,13/09/2021, 10:00 Yn bresennol
27/09/2021, 10:00 Cabinet ,27/09/2021, 10:00 Yn bresennol
11/10/2021, 10:00 Cabinet ,11/10/2021, 10:00 Yn bresennol
25/10/2021, 10:00 Cabinet ,25/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
10/06/2021, 14:30 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021, 14:30 Yn bresennol
13/05/2021, 10:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Adnoddau ,13/05/2021, 10:00 Yn bresennol
15/07/2021, 10:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Adnoddau ,15/07/2021, 10:00 Yn bresennol
07/09/2021, 10:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Adnoddau ,07/09/2021, 10:00 Yn bresennol
22/10/2021, 10:00 Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Adnoddau ,22/10/2021, 10:00 Yn bresennol
12/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,12/05/2021, 10:00 Yn bresennol
19/05/2021, 10:00 Cyngor Sir ,19/05/2021, 10:00 Yn bresennol
09/06/2021, 10:00 Cyngor Sir ,09/06/2021, 10:00 Yn bresennol
14/07/2021, 10:00 Cyngor Sir ,14/07/2021, 10:00 Yn bresennol
15/09/2021, 10:00 Cyngor Sir ,15/09/2021, 10:00 Yn bresennol
13/10/2021, 10:00 Cyngor Sir ,13/10/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,05/10/2021, 10:00 Yn bresennol