Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. John James

Ystadegau mynychu Cyng. John James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   39%
Present, as expected, virtual:8   44%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. John James
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Absennol
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Yn bresennol
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Yn bresennol
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/10/2022, 10:40 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/10/2022, 10:40 Present, as expected, virtual
04/10/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,04/10/2022, 10:00 Yn bresennol
24/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/11/2022, 10:00 Yn bresennol
15/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,15/12/2022, 10:00 Yn bresennol
23/01/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,23/01/2023, 14:00 Yn bresennol
24/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,24/02/2023, 10:00 Yn bresennol
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
10/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
16/02/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/02/2023, 13:30 Present, as expected, virtual
02/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad