Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Jane Tremlett

Ystadegau mynychu Cyng. Jane Tremlett
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:32
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   72%
Present, as expected, virtual:1   3%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   25%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Jane Tremlett
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Yn bresennol
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Yn bresennol
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/04/2024, 10:00 Cabinet ,29/04/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Yn bresennol
09/05/2024, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,09/05/2024, 10:10 Cafwyd Ymddiheuriad
18/12/2023, 14:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,18/12/2023, 14:00 Yn bresennol
25/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,25/01/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
02/05/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,02/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,17/04/2024, 14:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Philip Hughes
29/05/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,29/05/2024, 14:00 Yn bresennol
22/04/2024, 14:00 Pwyllgor Safonau ,22/04/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/03/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/03/2024, 13:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 25/03/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 15/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/04/2024, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 13/05/2024, 13:30 Yn bresennol
22/01/2024, 11:00 Yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ,22/01/2024, 11:00 Yn bresennol