Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Ken Howell

Ystadegau mynychu Cyng. Ken Howell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 8   31%
Present, as expected, virtual:16   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   8%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Ken Howell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
12/10/2022, 10:00 Cyngor Sir ,12/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/11/2022, 10:00 Cyngor Sir ,09/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
07/12/2022, 10:00 Cyngor Sir ,07/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
25/01/2023, 10:00 Cyngor Sir ,25/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
01/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,01/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
08/03/2023, 10:00 Cyngor Sir ,08/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
19/01/2023, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,19/01/2023, 10:00 Yn bresennol
28/10/2022, 10:00 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,28/10/2022, 10:00 Disgwyliedig
27/01/2023, 10:30 Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys ,27/01/2023, 10:30 Yn bresennol
16/11/2022, 10:10 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,16/11/2022, 10:10 Cafwyd Ymddiheuriad
15/03/2023, 10:00 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,15/03/2023, 10:00 Yn bresennol
20/03/2023, 09:45 Pwyllgor Apelau ,20/03/2023, 09:45 Yn bresennol
16/11/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,16/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
19/12/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,19/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
26/01/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,26/01/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
23/02/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio ,23/02/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
13/10/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,13/10/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
10/11/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,10/11/2022, 10:00 Yn bresennol
08/12/2022, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/12/2022, 10:00 Yn bresennol
02/02/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2023, 10:00 Yn bresennol
16/02/2023, 13:30 Pwyllgor Cynllunio ,16/02/2023, 13:30 Yn bresennol
02/03/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2023, 10:00 Present, as expected, virtual
11/10/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,11/10/2022, 10:00 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
07/11/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,07/11/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
09/12/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,09/12/2022, 10:00 Present, as expected, virtual
13/12/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/12/2022, 14:00 Present, as expected, virtual
10/01/2023, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,10/01/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/02/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,28/02/2023, 14:00 Present, as expected, virtual